Luisteren naar ‘de Stem van de Goede Herder’

Hieronder vindt u de algemene informatie over onze samenkomsten:


De samenkomsten op zondag vormen de kern van ons gemeente-zijn. De gemeente viert deze dag met elkaar de opstanding van Jezus Christus.
Tijdens deze bijeenkomsten luisteren we als gemeente naar de Stem van de Goede Herder. De voorganger mag namelijk de stem van God vertolken aan ons als gemeente. Hierdoor worden we onderwezen, vertroost, bemoedigd en vermaand. Het is bijzonder om dit met elkaar te ervaren. Samen zingen, samen bidden, samen luisteren naar het Woord van onze God.

Iedere zondag komen we als gemeente om 10.00 uur bij elkaar tijdens een bijeenkomst in gemeenschapshuis ‘de Koel’ in Rothem/Meerssen en soms in de Paduakerk in Maastricht.. Verder worden er diensten gehouden op Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag en Eerste Kerstdag. Voor de kleinste kinderen is er oppas.

U bent uiteraard zeer hartelijk welkom in onze samenkomsten! Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Een paar keer per jaar organiseren we ook een maaltijd. U bent daarbij van harte welkom!

De diensten voor de komende maand(en) zijn als volgt gepland:

DatumTijdVoorganger / Thema
2 april 10:00 ds. Jan Bosch
6e lijdenszondag - viering heilig avondmaal
In de voetsporen van Petrus (5): Overmoedig - Lucas 22,24-38

Gemeenschapshuis "De Koel"
7 april 19:30 ds. Jan Bosch
Goede Vrijdag
In de voetsporen van Petrus (6): Zwak - Lucas 22,54-62

Gemeenschapshuis "De Koel"
9 april 10:00 ds. Jan Bosch
Eerste Paasdag
In de voetsporen van Petrus (7): Verwonderd - Lucas 24,1-12

Gemeenschapshuis "De Koel"
16 april 10:00 ds. Jan Bosch
In de voetsporen van Petrus (8): Volgend - Johannes 21,15-17
Gemeenschapshuis "De Koel"
23 april 10:00 ds. Jan Bosch
Een verbazingwekkend einde (6): Rechter en Redder - 1 Korintiërs 15,50-58 en 2 Timoteüs 4,1-8
Gemeenschapshuis "De Koel"
30 april 10:00 ds. Jan Bosch
Een verbazingwekkend einde (7): De Koning komt - 1 Tessalonicenzen 4,13-18 en Openbaring 1,4-8
Gemeenschapshuis "De Koel"
7 mei 10:00 ds. Jan Bosch
Een verbazingwekkend einde (8): Het zandkasteel - 2 Petrus 3,10-13 en Openbaring 21,1-5
Gemeenschapshuis "De Koel"
14 mei 10:00 ds. Ron van der Spoel
Antonius van Paduakerk, Padualaan 2, 6226 BL Maastricht
18 mei 10:00 ds. Jan Bosch
Hemelvaartsdag
Ambassadeurs gevraagd - Matteüs 28,16-20

Antonius van Paduakerk, Padualaan 2, 6226 BL Maastricht
21 mei 10:00 ds. Jan Bosch
Bidden brengt je in beweging - Handelingen 4,13-31
Gemeenschapshuis "De Koel"
28 mei 10:00 ds. Jan Bosch
Eerste Pinksterdag
Vol vuur - 1 Tessalonicenzen 5,14-24

Antonius van Paduakerk, Padualaan 2, 6226 BL Maastricht
4 juni 10:00 ds. Jan Bosch
Met heel je hart (1): Wind en weer - Jakobus 1,1-11
Gemeenschapshuis "De Koel"

De zondagse bijeenkomsten zijn online terug te kijken via ons eigen Youtube-kanaal.

Een samenkomst van onze gemeente
Samenkomst

Een doopdienst van enkele broeders
Doopdienst

Samen eten
Kerstmaaltijd