Samen in gebed

Eenmaal per twee weken komen we op zondagavond met een deel van de gemeente om de beurt bij iemand thuis bij elkaar om samen met en voor elkaar te bidden. Heel specifiek brengen we dan de noden en zorgen van de gemeente(leden) in gebed. We leggen in gebed ons hart voor God open en we vertellen Hem wat ons bezighoudt.
We zijn er van overtuigd dat voorbede niet alleen iets is voor ‘geestelijken’, maar dat het een taak is van iedere gelovige. God beloofd in de Bijbel: ‘Als er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren in gebed, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is’ (Mattheüs 18:19). Onze Vader in de hemel zál ons verhoren als we eensgezind tot Hem bidden.

Vier belangrijke redenen waarom we samen bidden:

  1. Omdat bidden helpt; God hoort en verhoort gebeden!
  2. Omdat bidden hoort bij een gemeente van Christus; Jezus Zelf heeft gezegd dat Gods Huis een huis van gebed moet zijn.
  3. Omdat bidden één van de machtigste wapens is in de strijd van het leven.
  4. Omdat bidden samenbindt; de eenheid van de gemeente wordt hier heel duidelijk ervaren.

Iedereen die belangstelling voor dit gebedsuur heeft is hartelijk uitgenodigd! Deze zondagavonden beginnen om 20.30 uur en eindigen ongeveer 21.45 uur. Neem voor de plaats van samenkomst contact op met Johan van Groningen (043-3654551).

Gebedsverzoek indienen?
Als u niet in de gelegenheid bent om te komen, maar wel een gebedsverzoek hebt, dan kunt u met het speciale formulier een gebedspunt of verzoek indienen. We zullen zeker voorbede voor u doen! Uiteraard wordt er met dit gebedspunt zorgvuldig omgegaan.