Deltacursus - levende stenen

Achtergrond
Levende stenenIn onze tijd zijn veel mensen op zoek naar de betekenis van het christelijk geloof, de bijbel en de kerk. Ze verlangen er naar om betekenis aan hun leven te geven, Jezus te volgen en hun liefde vorm te geven.
Graag willen we daarom naast de alphacursus (een kennismakingscursus met het christelijk geloof), de beta-/gammacursus (verdiepingscursus om kennis te maken met de bijbel) een nieuwe cursus aanbieden die helpt om te groeien in je geloof, Jezus te volgen in het leven van alle dag en mee te bouwen aan Gods kerk. De cursus kan je ook helpen om een bewuste keuze hierin te maken en bijvoorbeeld belijdenis te doen of je aan te sluiten bij een gemeente. Maar de cursus is er allereerst om je geloof te verdiepen en vorm te geven.

Opzet
De cursus bestaat uit 9 avonden. Elke avond bevat 2 blokjes met een inleiding en een gesprek in kleine groepen. Het programma ziet er als volgt uit:

  1. Het hart van het christelijk geloof en de gemeente (genade, geloof en God)
  2. Groeien in geloof (hoe lees je de bijbel en hoe geef je vorm aan het gebed)
  3. Groeien in liefde en toewijding (de betekenis van de buurtkring en de kerkdienst)
  4. Groeimiddelen: Woord, Water en Wijn (doop en avondmaal)
  5. Levensstijl (gehoorzamen, geestelijke strijd, geven en getuigen)
  6. De historie van de kerk, het belang van een gemeente en de kerk als werkplaats van Gods Geest
  7. Gaven van de heilige Geest (1): wat is je verlangen? (waar kun je dienen)
  8. Gaven van de heilige Geest (2): wat zijn je gaven? (wat heb je om mee te dienen)
  9. Gaven van de heilige Geest (3): hoe zet je je gaven in? (hoe wil je dienen)

KerkmensenPraktijk
Twee maal per jaar wordt de cursus aangeboden. De cursus wordt in De Koel (Pastoor Geelenplein 6, in Rothem (bij Maastricht)) gegeven door ds. Jan Bosch op dinsdagavonden van 20.00-22.00 uur. Vanaf 19.45 uur staan koffie/thee klaar! Parkeren kan gratis op de parkeerplaats voor het gebouw.
Cursusmateriaal wordt gratis ter beschikking van de deelnemers gesteld (een bijdrage is welkom).

Data voorjaar 2022:3 en 17 februari, 3, 17 en 31 maart, 14 en 28 april,  23 mei en 9 juni.

Aanmelden kan via het sturen van een mail naar: j.bosch11@icloud.com

Van harte welkom!