ANBI

Onze stichting is aangewezen als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling.

Vanaf 2014 zijn de criteria hiervoor aangescherpt. In het onderstaande schema kunt u de gevraagde gegevens inzien.

Gevraagde gegevens Waar te vinden
Naam Stichting Evangelisatie Bunde e.o. Christelijke Gemeente Bunde/Meerssen
RSIN zie uittreksel kvk Zie Anbi gemeente
Contactgegevens zie uittreksel kvk Zie Anbi gemeente
Bestuurssamenstelling zie uittreksel kvk Zie Anbi gemeente
Beleidsplan zie beleidsplan Zie Anbi gemeente
Beloningsbeleid zie beleidsplan Zie Anbi gemeente
Doelstelling zie beleidsplan Zie Anbi gemeente
Verslag van activiteiten zie activiteitenverslag Zie activiteitenverslag
Financiële verantwoording zie financieel jaarverslag 2015 Stichting Zie Anbi gemeente