Over ons

Historie
We zijn een jonge protestants christelijke gemeente die ontstaan is vanuit het verlangen dat zoveel mogelijk mensen in aanraking zullen komen met het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus en daardoor een persoonlijke relatie met God zullen krijgen. Lees verder >>>

Visie
Ons visie is als volgt: "Ongelovigen helpen om een toegewijd volgeling van Jezus Christus te worden en gelovigen helpen om te groeien in gemeenschap en een levende relatie met Jezus Christus" Lees verder >>>

Wat geloven wij?
Wij geloven in één God: de Schepper van hemel en aarde. Hij is geest, één in wezen, bestaande in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is eeuwig, onveranderlijk, alwetend, almachtig, alomtegenwoordig, oneindig in liefde, waarheid en trouw, volmaakt in wijsheid, rechtvaardigheid en heiligheid. Wij geloven in Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, die ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, waarachtig God en mens is. Lees verder >>>