Activiteiten

Belangrijkste van de activiteiten in onze gemeente is de wekelijkse samenkomst

Maandelijks komen we op zondag in kasteel Schaloen bij elkaar voor een zangmiddag.

Iedere woensdagavond komen we met een deel van de gemeente bij elkaar om samen, rondom de Bijbel, te luisteren naar God en naar elkaar.

Vrouw-zijn in de éénentwintigste eeuw brengt bijzondere aandachtspunten met zich mee, die het absoluut waard zijn om samen te bespreken. Kom eens langs bij onze tweewekelijkse vrouwen-gespreksgroep.

Projectgroep De Bijbel open overweegt om na de zomervakantie van 2014 de cursus Christianity Explored weer op te starten in de regio Beek, Maastricht, Bunde of Meerssen.